Aanvullende faciliteiten

- Beamer
- Flipover
- Whiteboard
- Geluidsinstallatie
- Verlichting
- Podium
- Catering