Commissie 'Zorg en Welzijn'

Commissie Zorg en Welzijn wil een blijvende samenwerking tussen mensen en organisaties van zorg en welzijn in Helvoirt realiseren. Daarbij komen ontmoeting, informatie, opvang, ondersteuning en zorg van de allerjongste inwoners tot de senioeren van Helvoirt en omgeving samen. De afspraak om te verbinden en samen te werken staat als een huis en wordt onderschreven door de deelnemende partijen: Vivent, Zorggroep Elde,'t Heem, Cello en ContourdeTwern. Inmiddels zijn ook de gemeente, de GGD en Juvans aangesloten. Het doel blijft onveranderd: Zorg en Welzijn zo goed mogelijk regelen in Helvoirt!

Het aanspreekpunt voor onze commissie Zorg en Welzijn is Petra Slegers. Zij is bereikbaar via petra@helvoirthuis.nl