Over HelvoirThuis doen!

Over HelvoirThuis DOEN! 
Het vrijwilligerswerk in het HelvoirThuis wordt samengevat onder de naam HelvoirThuis
Doen!
Via deze website en (sociale) media als Facebook en Instagram wordt het vrijwilligerswerk
zichtbaar gemaakt en word je op de hoogte gehouden van actuele vacatures en
ontwikkelingen. Het is tevens de bedoeling om ook anderen enthousiast te maken om zelf
wat tijd voor vrijwilligerswerk vrij te maken. Want samen bouwen we het HelvoirThuis uit tot
een bruisende ontmoetingsplaats waar onderwijs, zorg, sport en cultureel aanbod
samenkomen. Ons motto is dan ook ‘aan de slag in jouw HelvoirThuis’.
Het vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd door Astrid Baijens.


Wat kunnen wij je bieden?
Vrijwilligerswerk in het HelvoirThuis is zinvol, gevarieerd en belangrijk werk. Er is ruimte voor
eigen interesses, aandachtsgebieden en ideeën en er zijn mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling d.m.v. persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Je leert nieuwe mensen
kennen, je doet ervaring op en je kunt iets voor de Helvoirtse gemeenschap betekenen. Je
krijgt waardering. Die zul je gaan voelen, maar je kunt ook denken aan korting op
toegangskaarten en aan ons jaarlijkse vrijwilligersfeest. HelvoirThuis heeft een ANBI status,
hiermee voldoet het vrijwilligerswerk aan de eisen van het UWV voor mensen die een
uitkering hebben.
Als je vrijwilligerswerk komt doen ontvang je van ons een vrijwilligersovereenkomst.