Vrijwilligers

Naast Jan, Astrid en Jurgen bestaat het personeelsteam uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken, samen met de zakelijk leider. Zij geven informatie aan de bezoekers, zorgen voor de consumpties, verrichten klein onderhoud, ondersteunen bij (de voorbereiding van) activiteiten en maken het mogelijk dat de gebruikers van het HelvoirThuis op een prettige manier hun activiteiten kunnen uitoefenen. Zonder deze vrijwilligers geen HelvoirThuis! Wij zijn deze grote groep dan ook zeer dankbaar voor hun inzet.

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in het HelvoirThuis of zou u ook graag als vrijwilliger willen werken? 

Astrid@helvoirthuis.nl -  06-25130421