Bestuurslid sponsoring en fondsenwerving

Bestuurslid sponsoring en fondsenwerving
 
Stichting TinH ontvangt geen subsidie voor de exploitatie van het HelvoirThuis. In
principe genereert zij alleen inkomsten uit de verhuur van zalen en de baromzet. En dat is
niet voldoende om het HelvoirThuis draaiende te houden. Daarom zijn sponsoring en
fondsenwerving van groot belang en zijn wij, ter uitbreiding van het bestuur van
Stichting TinH, op zoek naar iemand die zich graag in wil zetten om geld, goederen of
diensten te werven.
 
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die mee wil denken over alternatieve manieren om
financiële ondersteuning te genereren. Die onderzoek wil doen naar mogelijkheden voor
fondsen en subsidies, hiervoor een voorstel wil maken voor Stichting TinH en deze, in
overleg met het bestuur, wil uitschrijven en uitvoeren.
 
Wat kunnen wij je bieden?
HelvoirThuis zorgt voor zinvol, gevarieerd en belangrijk werk. Een open en prettige
werkomgeving. Er is ruimte voor eigen interesses, aandachtsgebieden en ideeën en er zijn
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling d.m.v. persoonlijke begeleiding en
ondersteuning. Je leert nieuwe mensen kennen, je doet ervaring op en je kunt iets voor de
Helvoirtse gemeenschap betekenen. Je krijgt waardering. Die zul je gaan voelen, maar je
kunt ook denken aan korting op toegangskaarten en aan ons jaarlijkse vrijwilligersfeest.
HelvoirThuis heeft een ANBI status, hiermee voldoet het vrijwilligerswerk aan de eisen
van het UWV voor mensen die een uitkering hebben.
Als je vrijwilligerswerk komt doen ontvang je van ons een vrijwilligersovereenkomst.