Kindercentrum Kindertuin

Kindercentrum Kindertuin biedt professionele kinderopvang ne buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Het kinderdagverblijf is kindvriendelijk ingericht. Hierbij wordt enerzijds aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne en anderzijds zijn uitdaging en afwisseling belangrijk. Hoewel de nadruk op het groepsproces ligt, is er altijd ruimte voor de individuele behoefte en wensen van het kind. De ruimte is zodanig ingericht dat kinderen worden uitgenodigd zich verder te ontwikkelen op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.
Op elke groep is dagelijks een vast team van pedagogisch medewerk(st)ers aanwezig, afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 1 tot 3 gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers aanwezig.