DOEL:
De statuten van Vereniging 55+ Helvoirt  zeggen het volgende:

"De vereniging stelt zich ten doel: Het behartigen van de belangen van 55 plussers in Helvoirt in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen de Helvoirtse samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen".
In de alledaagse praktijk komt het erop neer dat Vereniging 55+ Helvoirt activiteiten organiseert die gericht zijn op de belangen van 55 plussers en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil onze vereniging het welzijn van "onze mensen" en hun deelname aan de samenleving vergroten.