Ontstaan:

OuderenVereniging Helvoirt bestaat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. Officieel echter is de vereniging opgericht op 2 december 1994. In de eerste jaren van dit officiële bestaan is vrijwel alle aandacht uitgegaan naar de bouw van een eigen ouderenhome. En met succes! Op 8 oktober 1999 kon "d'n hof" officieel geopend worden. Sindsdien maakten zo'n 650 leden al dan niet met regelmaat gebruik van de vele mogelijkheden die ons gebouw bood. In 2012 is de Algemene Ledenvergadering akkoord gegaan met een nieuwe naam: Vereniging 55+ Helvoirt. Het idee was dat deze naam meer eigentijds is.
In de jaren 2011 - 2015 zijn we samen met andere partijen in het kader van een nieuw centrumplan Helvoirt gaan koersen op een totaal nieuwe accommodatie: het HelvoirThuis. Om die reden werd "d'n hof" in 2014 afgebroken en tijdelijk verruild voor Gastenbosch. Het HelvoirThuis werd op 1 november 2015 in gebruik genomen en, een paar dagen later, op 4 november officieel geopend.

Doel:

De statuten van Vereniging 55+ Helvoirt  zeggen het volgende:

"De vereniging stelt zich ten doel: Het behartigen van de belangen van 55 plussers in Helvoirt in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen de Helvoirtse samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen".
In de alledaagse praktijk komt het erop neer dat Vereniging 55+ Helvoirt activiteiten organiseert die gericht zijn op de belangen van 55 plussers en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil onze vereniging het welzijn van "onze mensen" en hun deelname aan de samenleving vergroten.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van Vereniging 55+ Helvoirt staat open voor 55 plussers, die woonachtig zijn in Helvoirt, alsmede voor partners van 55 plussers die nog geen 55 jaar zijn. Het bestuur kan het lidmaatschap ook toedelen aan iemand op verzoek van een instantie, met als uitgangspunt dat deelname sociaal gezien van belang is voor betreffende. Aanmelding als lid van onze vereniging kan via dit formulier. Je bent van harte welkom!