BIBLIOTHEEK

In het HelvoirThuis is er een uitleenpunt van boeken. Er is een prachtige collectie met volop keuze in diverse genres. Ook is er een koffiecorner met tijdschriftentafel waar u vrijelijk gebruik van kunt maken. Onderstaand treft u enkele zgn. leenregels aan, bedoeld om alles soepel te laten verlopen.

Het lenen van boeken is gratis. U mag 1 boek tegelijk meenemen.Tijdens de openingstijden registreren wij het door u geleende boek. Na uiterlijk 3 weken dient u het boek weer in te leveren. De boeken zijn onderverdeeld in genres, te weten:

Met rode stip: Thrillers/ detectives/spannende verhalen.
Met gele stip: (Psychologische) romans;
Met groene stip: Streekromans;
Met blauwe stip: Grootletterboeken.

Op dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur is er een vrijwilliger aanwezig om te helpen. De overige dagen en tijdstippen kan dit zelfstandig worden uitgevoerd. 

Als u buiten openingstijd een boek meeneemt vragen wij u dit zelf te noteren in de daarvoor bedoelde map die in de kist ligt naast de boekenkast. Bij inleveren buiten de openingstijd vragen wij u om zelf de gegevens in deze map door te strepen en het boek in de kist te leggen.